Polityka monetarna strefy euro

Zgodnie z tym, co przewidywaliśmy w naszej prognozie na III kwartał, w trakcie lipcowego posiedzenia EBC podniósł swoją stopę refinansową do 1,5 proc. – wówczas […] Read More