Ceny transferowe – ryzyko podatkowe, które warto mieć pod kontrolą

Podatnicy funkcjonujący w strukturach grup kapitałowych realizują co do zasady wiele transakcji z podmiotami powiązanymi, które mogą podlegać kontroli przez organy podatkowe pod kątem ich rynkowości. Transakcje te opierają się głównie na modelach wypracowanych w jednostkach dominujących, które w niektórych sytuacjach nie są w pełni znane spółkom zależnym. Spółki zależne nie zawsze mają pełną świadomość wszystkich korzyści osiąganych w związku ze współpracą z podmiotami powiązanymi, często nie…