Czy gadżety opatrzone logo to reprezentacja?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (jak i od osób fizycznych) do kosztów podatkowych podatnikowi nie wolno zaliczyć miedzy innymi kosztów reprezentacji. Ustawa nie definiuje, co należy rozumieć pod pojęciem „reprezentacja”.