Deficyt obrotów bieżących za cały ’09 3,0 proc. PKB

Analitycy banku Credit Suisse (CS) obniżyli w czwartek prognozę ujemnego salda na rachunku obrotów bilansu płatniczego za cały 2009 r. do 3,0 proc. PKB z 3,8 proc. PKB.