DM BZ WBK wycenia Qumak-Sekom

Analitycy DM BZ WBK, w raporcie z 20 marca, opierając się na modelu DCF wycenili jedną akcję Qumak-Sekom na 13,3 zł. Metoda porównawcza dała wycenę na poziomie 10,62 zł.

Posted in 132