Dzisiaj decyzja RPP

Spodziewamy się, że RPP obniży stopę referencyjną o 25 pb i będzie to konsensus pomiędzy zwolennikami głębszych cięć i tych członków przykładających więcej uwagi do słabnącego wzrostu a tą częścią Rady, która „trzyma się” niepewności kursowej jako argumentu przeciw głębszych cięciom stóp.