EBOR pożyczy Cersanitowi do 20 mln euro na inwestycję na Ukrainie

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Cersanit oraz ukraiński Cersanit Invest podpisały list mandatowy, na mocy którego EBOR udzieli Cersanitowi Invest długoterminowego kredytu inwestycyjnego w kwocie maksymalnie 20 mln euro – podał Cersanit w komunikacie.