Eksperci: powołanie europejskiego nadzoru finansowego konieczne, choć ryzykowne

Decyzja o powołaniu europejskiego systemu nadzoru finansowego była konieczna – uważa główny ekonomista PricewaterhouseCoopers prof. Witold Orłowski. Zdaniem eksperta Centrum im. Adama Smitha Ireneusza Jabłońskiego, istnieje ryzyko, że nadzór ten będzie ingerował w politykę monetarną i fiskalną państw członkowskich.