Grad: do 30 czerwca polski rząd dokończy wszystkie formalności dotyczące stoczni

. Wywiąże się tym samym z uzgodnień zawartych z Komisją Europejską.