KGHM przeanalizuje plany inwestycyjne, część projektów może odłożyć w czasie

KGHM potrzebuje co najmniej miesiąca na ponowną analizę planowanych projektów inwestycyjnych w związku z wypłatą wyższej niż proponował zarząd dywidendy. Spółka nie planuje zaciągać kredytów na inwestycje. Część projektów może zostać przesunięta w czasie.