Kraje BRIC wezwały do zreformowania systemu walutowego

Kraje BRIC, czyli Brazylia, Rosja, Indie i Chiny, wezwały we wtorek do stworzenia – jak to ujęły – zdywersyfikowanego, stabilnego i przewidywalnego systemu walutowego. Opowiedziały się też za zwiększeniem roli krajów rozwijających się w międzynarodowych instytucjach finansowych, a także za zreformowaniem ONZ.