Kurs wymiany złotego będzie kluczowy

Zdaniem prof. Osiatyńskiego byłego ministra finansów , obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce nie sprzyja wejściu do ERM2. Przywołał on przykład Słowacji (przyjęła ona europejska walutę 1 stycznia br.) w której – jego zdaniem – przyjęto niekorzystny kurs słowackiej korony do euro.