Łódzki Zespół Parlamentarny w Sejmie

21 posłów i senatorów z regionu łódzkiego weszło w skład Łódzkiego Zespołu Parlamentarnego, który powstał w tej kadencji parlamentu. Zespół ma wspierać działania na rzecz rozwoju Łodzi i regionu.