Miasta: 62 proc. nieściągalności podatków

Z raportu Najwyższej Izby Kontroli, do którego dotarła „Gazeta Prawna”, wynika, że w latach 2006 -2007 miasta ściągnęły zaledwie 38 procent zaległości z podatków i opłat. Chodzi o należności z podatku od nieruchomości, od posiadania psa, opłat targowych, uzdrowiskowych czy parkingowych.