Nerwowość utrzymuje się na rynku

Dzisiejsza sesja była kolejną, podczas której kurs EUR/USD podlegał sporym wahaniom, choć dziś przebiegały one w znacznie mniejszym zakresie.