Nieczystości z żaglówek i łodzi motorowych źródłem energii

Z nieczystości i ścieków pochodzących z żaglówek i łodzi motorowych, które pływają po Wielkich Jeziorach Mazurskich można produkować energię. Nieczystości połączone z biomasą roślinną mogą stać się produktem wykorzystywanym w biogazowniach.