Nitras: sprawą SKOK-ów powinno zająć się CBA

Zdaniem posła PO Sławomira Nitrasa Centralne Biuro Antykorupcyjne powinno zająć się sprawą Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK) oraz okolicznościami prac nad ustawą o SKOK-ach.