Ostrzejsze zasady wynagradzania menadżerów

Niemiecki Bundestag zaostrzył w czwartek zasady wynagradzania członków kierownictwa koncernów. Celem tej decyzji jest ukrócenie praktyki wypłacania menadżerom milionowych premii, bez względu na sytuacje przedsiębiorstwa, którym kierują.