Pełniejsza ocena perspektyw inflacji po czerwcowej projekcji

RPP w maju pozostawiła stopy procentowe bez zmian – wzięła pod uwagę bieżącą inflację, niepewność perspektyw ożywienia gospodarczego na świecie i w Polsce oraz niepewność finansów publicznych i ich wpływ na inflację – wynika z opublikowanych w czwartek minutes. RPP uznała, że pełniejsza ocena perspektyw inflacji będzie możliwa po poznaniu czerwcowej projekcji NBP.