PERN ma strategię działań do 2013 roku

Zwiększenie pojemności magazynowych i zdolności przeładunku ropy naftowej z morza, modernizacja istniejącej już infrastruktury – to jedne z najważniejszych planów Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń”, ujętych w nowej strategii spółki na lata 2009-2013.