Petru: obniżenie stóp procentowych przez RPP nie sprzyja umacnianiu złotego

Niestabilny kurs złotego jest jednym z głównych czynników niepewności na polskim rynku, a kolejna obniżka stóp procentowych nie sprzyja umacnianiu złotego – uważa ekonomista SGH Ryszard Petru.