Podatek od opłat za udzielone poręczenie

W dniu 19 lutego 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: „NSA”) orzekł, że dokonanie wypłaty polskiemu nierezydentowi opłaty za udzielone poręczenie, powoduje powstanie u niego ograniczonego obowiązku podatkowego (sygn.: II FSK 1619/07). Jest to taki sam podatek jaki należy się przy odsetkach od pożyczek.