Schmid z MSP: 5 mld zł z dywidend dla budżetu w ’09

Joanna Schmid, wiceminister skarbu uważa, że wpływy z dywidend do budżetu w tym roku wyniosą 5 mld zł.