Sejm uchwalił ustawę o handlu emisjami CO2

Sejm uchwalił w piątek ustawę o handlu emisjami dwutlenku węgla (CO2) – pozwalającą na sprzedaż polskich nadwyżek ograniczeń emisji CO2 wynikających z protokołu z Kioto. Za przyjęciem ustawy było 229 posłów, 142 przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.