Słabe dane z rynku pracy i wysoka inflacja skłonią RPP do poluzowania polityki pieniężnej

Słabnąca dynamika wynagrodzeń będzie silnym argumentem „gołębiej” frakcji w Radzie Polityki Pieniężnej (RPP) i obniżka stóp procentowych w czerwcu wydaje się bardzo prawdopodobna. Zdaniem analityków, ten czynnik oraz nadal wysoka inflacja skłonią Radę do wznowienia cyklu obniżek.