Spadek bezrobocia w Stanach Zjednoczonych

Na amerykańskim rynku pracy sytuacja zaczyna się stabilizować, w Polsce przeciwnie – wynagrodzenia wprawdzie jeszcze rosną, lecz w coraz wolniejszym tempie.