Spokojna sesja na rynku złotego

Dzisiejsza sesja na krajowym rynku walutowym charakteryzowała się niewielką zmiennością notowań złotego. Kurs EUR/PLN poruszał się w przedziale 4,5000 – 4,5500, zakres wahań USD/PLN natomiast nie przekroczył 7 groszy – kurs pozostawał pomiędzy wsparciem 3,3000 a poziomem 3,3650.