Topolanek: amerykański plan gospodarczy to „droga do piekła”

Premier Czech, które przewodniczą w tym półroczu Unii Europejskiej stwierdził, że amerykański plan ratowania i ożywienia gospodarki to „droga wprost do piekła”. Jak podała oficjalna czeska agencja informacyjna, premier Mirek Topolanek, wypowiadając się na forum Parlamentu Europejskiego w Strasbourgu, ostrzegł, że gigantyczne finansowe zastrzyki dla gospodarki, to powielenie błędów z okresu Wielkiego Kryzysu, określanego też mianem Wielkiej Depresji, z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Zdaniem…