Ustawa o udzielaniu przez SP wsparcia instytucjom finansowym

W dniu 13 marca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (dalej: „Ustawa”). Ustawa jest odpowiedzią na trwający kryzys instytucji i rynków finansowych i wyposaża Ministra Finansów w uprawnienia do udzielania wsparcia w przypadku zagrożenia utraty płynności przez instytucje finansowe.

Posted in 612