Wymagania w sprawie opakowania produktu leczniczego oraz treści ulotki

W dniu 13 marca 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki. Rozporządzenie określa wymagania dotyczące oznakowania produktu leczniczego i treści ulotki oraz zakres dostępności treści ulotki w formie właściwej dla osób niewidomych i słabo widzących.

Posted in 908