WZ ACE zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2008 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Automotive Components Europe (ACE) zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2008 r., poinformowała firma.