WZ Point Group ma 29 czerwca zdecydować o niewypłacaniu dywidendy za 2008 rok

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Platforma Mediowa Point Group (PMPG) zwołane na 29 czerwca ma zdecydować o przeznaczeniu całego zysku za 2008 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.