WZA Banku Handlowego zdecydowało o pozostawieniu zysku w spółce

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Handlowego zdecydowało, że zysk osiągnięty w 2008 roku zostanie w większości przeznaczony na kapitał rezerwowy. W 2008 roku zysk netto banku wyniósł 645,7 mln zł.

Posted in Bez kategorii