WZA spółki Wawel zdecydowało o wypłacie 10 zł dywidendy na akcję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Wawel zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2008 roku dywidenda na akcję wyniesie 10 zł – poinformował Wawel w komunikacie.