Wzrostowi produkcji art. spożywczych może towarzyszyć wzrost cen

Dzięki poprawie rynkowych uwarunkowań produkcji rolniczej oraz lepszej ocenie klimatu koniunktury przez producentów artykułów spożywczych możliwy jest wzrost produkcji, któremu może towarzyszyć wzrost cen – wynika z czerwcowego raportu Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Posted in Bez kategorii