Zagrożenie dla złotego leży poza Polską

Komunikat RPP będzie utrzymywał pesymistyczny obraz perspektyw wzrostu oraz mówił o niewielkich zagrożeniach inflacyjnych, ale czynnikiem ograniczającym bardziej agresywne działania Rady jest słaby kurs.