Zarząd Kredyt Banku proponuje rezygnację z wypłaty dywidendy

Zarząd Kredyt Banku zaakceptował projekt uchwały walnego zgromadzenia spółki, który nie przewiduje wypłaty dywidendy z zysku za 2008 roku, poinformował bank w komunikacie.

Posted in 840