Zawiązki i pracodawcy będą w Sejmie wnosić poprawki do pakietu antykryzysowego

Związki zawodowe krytykują zapisy ustaw z pakietu antykryzysowego, dotyczące m.in. 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy i umów na czas określony. Pracodawcy uznają za zbyt rygorystyczne wymogi, które mają uprawniać firmy do uzyskania pomocy finansowej państwa. Wszyscy zamierzają w trakcie prac parlamentarnych zgłaszać poprawki do projektu pakietu.