Złoty bez zmian

W czwartek rynek walutowy był spokojny i w ocenie analityków, kolejny dzień może być podobny. Po lekkim osłabieniu długu w piątek możliwy jest dalszy niewielki spadek cen i wzrost rentowności papierów średnio- i długookresowych.