Złoty nie do ruszenia

Dane o wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw, ani też dane o dynamice produkcji przemysłowej nie wpłynęły na notowania złotego, choć przynajmniej teoretycznie przybliżają one rynek do kolejnej obniżki stóp procentowych.