Złoty wciąż silnie uzależniony od eurodolara, mniej od krajowych danych

Kurs złotego pozostaje w dalszym ciągu silnie skorelowany z kursem euro-dolara, nie reaguje zaś na publikacje krajowych danych, dlatego w opinii analityków czwartkowe dane dotyczące majowej dynamiki przeciętnego wynagrodzenia oraz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nie powinny mieć większego wpływu na notowania. Analitycy oczekują stabilizacji na rynku długu.