ZWZ EFH Żurawie Wieżowe przeznaczyło zysk na nowoutworzony kapitał rezerwowy

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki EFH Żurawie Wieżowe nie przyjęło wniosku zarządu, który proponował niewypłacanie dywidendy z zysku za 2008 r., poinformowała spółka. ZWZ przyjęło jednak zgłoszony przez prezesa wniosek, który zakłada utworzenie specjalnego kapitału rezerwowego.