ZWZ Farmacolu zdecydowało o niewypłaceniu dywidendy z zysku za 2008 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Farmacol zdecydowało o pozostawieniu zysku netto za 2008 rok w wysokości 51,4 mln zł w spółce, co oznacza niewypłacenie dywidendy, wynika z przyjętej we wtorek uchwały.