ZWZ Mercor ma 30 czerwca zdecydować o niewypłacaniu dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Mercor, producenta biernych systemów przeciwpożarowych, zwołane na 30 czerwca, ma zdecydować o przeznaczeniu całego zysku za 2008 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.