ZWZ Redan zdecydowało o niewypłacaniu dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Redan zdecydowało o przeznaczeniu całego zysku za 2008 r. na pokrycie strat z lat ubiegłych, poinformowała firma.