ZWZ spółki Techmex ma decydować 29 VI o niewypłaceniu dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) spółki Techmex ma decydować 29 czerwca o przeznaczeniu całego zysku za 2008 rok w wysokości 7,737 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacenie dywidendy, wynika z projektu uchwały na ZWZ.