ZWZ Wola Info ma zdecydować 30 czerwca o niewypłacaniu dywidendy

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki informatycznej Wola Info ma zdecydować o podziale zysku z 2008 r., w sposób nie przewidujący wypłaty dywidendy, wynika z projektów uchwał.